Kalite Politikamız

Firmamız üst yönetimi; kuruluşumuzun amacına uygun bir şekilde, kalite hedeflerinin oluşturulması ve gözden geçirilmesi için bölüm sorumluları ve çalışanlarımıza bir çerçeve çizerek, kalite yönetim sisteminin şartlarına uyma ve kalite yönetim sisteminin etkililiğinin süreksel olarak iyileştirilmesi taahhüdünü ve tüm çalışanlarının ve müşterilerinin firmadan beklentilerini içeren kalite politikasını oluşturmuş ve dokümante etmiştir.

Amacımız
• Markamıza bağlı müşteriler oluşturmak
• Müşterilerimiz, toplumumuz ve çalışanlarımız için ölçülebilir yararlar sağlamak
• Geçmiş bilgi ve tecrübelerimizi günümüz bilgi ve teknolojileriyle birleştirerek kullanmak
• Sektörel standartları iyileştirmek
• Toplumda kalite bilincinin oluşmasına katkı sağlamak
• Türkiye ekonomisine ve istihdama katkı sağlamak

Kalite Politikamız
• Kalitesi ile müşterilerimizi
• Çalışma ortamı ve koşullarıyla çalışanlarımızı
• Çevre duyarlılığı ve yasal düzenlemelere uyması ile toplumun ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için ürün ve süreçlerimizi sürekli iyileştirmek ve yaptığımız her işe yeni değerler eklemektir.

Yaklaşım
• Müşteri ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için gerekli yönetim sistemini kurmak
• Müşterilerimizin ve toplumumuzun ürünlerimiz ve faliyetlerimizle ilgi ihtiyaç ve beklentilerini saptamak ve ölçmek
• Hatasız üretim tasarımında çalışmak
• Başarı göstergelerini sürekli iyileştirmek
• Çalışanların şirketin işleyişine katılımını teşvik etmek ve takım çalışmasını özendirmek
• Çalışanlarımızın firma amaç ve hedefleri ve kişisel gelişimleri doğrultusunda sürekli eğitimini sağlamak

Kalite Hedefleri
• Sürekli iyileştirmelerle maliyetleri düşürmek
• Kurumsal ve teknolojik yenilikleri her yıl yapmak
• Süreçleri kademeli olarak birleştirmek
• Müşteri memnuniyetini her yıl artırmak
• Her yıl karlılık hedeflerini aşmak